Tập truyện ngắn: HOA THIÊN LÝ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMỤC LỤC

Hoa Thiên Lý

Trên Sông Tình Thương

Con Sáo Của Em Tôi

Chiếc Vòng Tay Của Một Người

Em

Biên Giới

Người Có Tội

Trẻ Thơ Và Bụt

Nổi Buồn Của Tuổi Trẻ

Khúc Rẽ Cuộc Đời

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s