CÂY LEO HẠNH PHÚC (10)

.10.

bia_cayleohanhphucĐời sống, hình như, càng ngày càng khó khăn. Tôi có thể nhỉn rõ nỗi khó khăn ấy qua sự thay đổi nhãn hiệu thuốc lá của bố. Bố tự chấm dứt “triều đại” Ba số năm, chấm dứt luôn giấc mộng hai mươi lăm ngàn Anh kim mỗi lần lột bao thuốc, tìm “đồng hoa”. Bố đã tẩn mẩn lột hàng mấy nghìn bao thuốc Ba số năm, nhưng chưa hề trúng giải năm mầu giống nhau. Bố đổi “gu” chuyển sang hút thuốc lá nội hoá do Tây cà lồ sản xuất. Ba số năm đầu lọc tương tự (an ủi đấy) Capstan đầu lọc. Continue reading

Advertisements