GIỌT NƯỚC MẮT VIỆT NAM

Thơ: Duyên Anh
Nhạc: Duyên Anh
Ca sĩ: Quỳnh Giao

duyenanh_giotnuocmat

Advertisements