MẶT TRỜI NHỎ (5-10)

bia_mattroinho5-

Sáng hôm sau, ba đứa trẻ bên ngoài kéo nhau đến trước cửa nhà Bồn lừa. Chúng ngạc nhiên thấy ở dưới chân cột có ba chiếc bánh tét và ba chai xá xị. Cả trái dưa hấu nữa. Khi chúng đến, Dzũng Đakao, Hưng mập , Chương còm đã thức dậy, chờ đợi chúng qua những khe hở của vách ván. Bồn lừa thì vẫn ngủ ngon dưới hố cá nhân trải chiếu. Ba đứa trẻ bên trong ngạc nhiên hơn ba đứa trẻ bên ngoài.

Continue reading