MƠ THÀNH NGƯỜI QUANG TRUNG


mtnqt
Chương 1

– Bao giờ mày về Mỹ hở Bill?

– Tôi không biết.

– À, mày thích nước tao không?

– Tôi thích nước “mày” lắm.

– Tại sao mày thích? Continue reading