TUỔI MƯỜI BA

bia_tuoi13DUYÊN ANH
VŨ MỘNG LONG

TUỔI MƯỜI BA
(Truyện dài)

SỐNG MỚI

Hãy là HOA xin hãy khoan là TRÁI
HOA nồng HƯƠNG mà trái lắm khi CHUA

(Tôn nữ Thu Hồng)

Continue reading

Advertisements