TÊN MỘT LOÀI HOA QUÊ HƯƠNG

bia_tenmotloaihoaquehuong

(Đánh máy: Lê Thy)

TÊN MỘT LOÀI HOA QUÊ HƯƠNG
truyện dài DUYÊN ANH VŨ MỘNG LONG,
bìa DUY THANH,
do THIÊN HƯƠNG xuất bản lần thứ nhất,
in xong ngày 1-5-71 tại nhà in riêng của nhà xuất bản.
ĐỒNG NAI tổng phát hành.

o O o Continue reading