HẠ ƠI

bia_ha-oi(Lê Thy đánh máy lại từ bản scanned của http://vietmessenger.com/books/)

Truyện này được Chương còm buộc vào quả bong bóng thả lên Thiên Đường
cho Dzũng Phú Nhuận đọc.
Ở trên ấy chắc Dzũng Phú Nhuận buồn lắm.
Tội nghiệp Dzũng Phú Nhuận.

Continue reading