THƯ TÌNH TRÊN CÁT

(Lê Thy đánh máy lại từ sách mượn ở Thư viện Paris)TTTC001THƯ TÌNH TRÊN CÁT
truyện dài của DUYÊN ANH VŨ MỘNG LONG
do TUỔI NGỌC xuất bản lần thứ nhất.
Mẫu bìa của ĐINH TIẾN LUYỆN
In xong ngày 8 tháng 4 năm 1973.
Giấy phép số 602/PTUDV/PHBCNT/KSALP
Sàigòn ngày 21 tháng 3 năm 1973

Au loin déjà la mer s’est retirée
Mais dans les yeux entr’ouverts
Deux petites vagues sont restées
Deux petites vagues pour me noyer.

JACQUES PRÉVERT

Continue reading