Chu văn Lễ: Đọc Truyện “Danh Ná” của Duyên Anh.

Mới đọc lại truyện “Danh Ná” của Duyên Anh sáng nay. Vẫn còn say với cuộc phiêu lưu bằng bè chuối của những đứa trẻ miền Tây đi đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ giống nòi. Cám ơn nhà văn Duyên Anh đã cho ra đời những tác phẩm giá trị góp phần nuôi lớn tâm hồn của bao nhiêu thế hệ trẻ thơ Việt Nam. “Danh Ná” mới ra đời năm 2017, có lẽ là vẫn chưa có nhiều người biết tới. Xin mời đọc lại bài viết giới thiệu tác phẩm “Danh Ná”.

Chu văn Lễ
6-10-2018 Continue reading

Advertisements