ĐỒI FANTA

doifanta_cover_nama

Cuốn sách này viết để tặng:

– Hội bảo vệ súc vật các nước trên thế giới
– Quý vị nuôi chó và sưu tầm chó trên thế giới
– Tòa án Bertrand Russell
– UNICEF
– Các nước viện trợ nhân đạo cho Việt Nam

Tác giả rất trân trọng

duyenanh_sign2 Continue reading