Những Đứa Trẻ Thái Bình 1: THẰNG VŨ

bia_thangvu– Lời Giới Thiệu –

Không có người lớn tuổi nào không tiếc nhớ tuổi trẻ, và càng những ai có nhiều suy tư càng tiếc nhớ nhiều hơn. Đó là một trong những nguyên nhân v́ sao hầu hết các nhà văn đều có lần viết về tuổi trẻ. Continue reading